Nielen zbierať, ale i uchovávať zážitky z celého sveta. To bola myšlienka, ktorá mi v hlave skrsla po poslednom návrate domov. Stála som v mojej (ešte stále) detskej izbe, ktorú mi čerstvo a z lásky vymaľoval môj ocino a pozerala som sa na sivú stenu priamo oproti. Na jedinú stenu, ktorá bola inej farby ako ostatné. Predstavila som si na nej veľkú siluetu mapy sveta, ktorú lemujú všetky moje doteraz navštívené miesta a krajiny. Všetky tie spomienky som chcela mať pokope a na jednom mieste. Presne na tom, z ktorého na každú cestu odchádzam a kam sa vždy s najväčšou láskou aj vrátim. A takto vznikol projekt OVER SEVEN HILLS.